ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mài (จู้อิน ㄇㄞˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

การออกเสียงที่ไม่ใช่ซีโน-เวียดนามีสของ ภาษาจีน (to grind, ซีโน-เวียดนามีส: ma)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

mài (, , 𥓄, 𥕄, 𪿥, 𥓴)

 1. ลับ (ของมีคม)