ดูเพิ่ม: luan, luàn, และ luǎn

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

luán (luan2, จู้อิน ㄌㄨㄢˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪢮𪢮
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪢮
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 孿
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡰠𡰠
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢌕𢌕
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢺈𢺈
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬁢
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰛪
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤲶𤲶
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤼙𤼙
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰣽
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰯋
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦣋𦣋
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦣏𦣏
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧖘𧖘
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨄄𨄄
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨇼𨇼
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨈌𨄄
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨈎𨈎
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨊟𨊟
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩪾𩪾
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ