ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

luan2 (จู้อิน ㄌㄨㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ luán