ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

leave (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม leaves, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ leaving, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ left) (ลีฝ)

  1. จาก
  2. ละทิ้ง, ทิ้งไว้ให้
    If he ever goes out drinking again and comes home late, she will leave him.
    ถ้าเขาออกไปดื่มอีกแล้วกลับมาบ้านดึกแล้วละก็ เธอจะทิ้งเขาไป