ดูเพิ่ม: līng, líng, และ lǐng

ภาษาจีนกลางแก้ไข

อักษรโรมันแก้ไข

lìng (จู้อิน ㄌㄧㄥˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ