ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling4 (จู้อิน ㄌㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lìng