ภาษาฟินแลนด์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

keskiviikko

  1. วันพุธ