ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ji2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ji2 (จู้อิน ㄐㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ