ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ji2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  2. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  3. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  4. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ
  5. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ji2 (จู้อิน ㄐㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ