ดูเพิ่ม: jie, jiè, jiē, และ jiě

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • (file)

อักษรโรมัน แก้ไข

พินอิน (jié)

  1. ,
  2. ,