ดูเพิ่ม: jie, jiè, jiē, และ jiě

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข
  • jié:(file)

อักษรโรมัน

แก้ไข

พินอิน (jié)

  1. ,
  2. ,