ดูเพิ่ม: jiè, jié, jiē, และ jiě

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

jie (jie5jie0, จู้อิน ˙ㄐㄧㄝ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ

jie

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiē.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jié.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiě.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ jiè.