ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

imagine (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม imagines, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ imagining, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ imagined)

  1. จินตนาการ
  2. นึกเอาเอง