ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

(จู้อิน ㄏㄚˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡄟
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ

ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

(ฮ้า)

  1. อ้า (ปาก)