ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cha (จู้อิน ˙ㄔㄚ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chā.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chá.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chǎ.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ chà.

ภาษาอะตงแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาฮินดี चार (จาร)

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

cha (อักษรเบงกอล চা)

  1. สี่

คำพ้องความแก้ไข