ภาษาดัตช์แก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

boeken

  1. รูปพหูพจน์ของ boek (หนังสือ)