ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

backwards

  1. ถอยไปข้างหลัง
  2. ย้อนกลับจากหลังมาหน้า

คำตรงข้ามแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข