ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

avec

  1. (accompaniment) กับ, พร้อมกับ
    Je suis revenu avec lui.
    ได้กลับมาพร้อมกับเขา
  2. (manner, instrument) ด้วย

คำสืบทอดแก้ไข

  • ไฮติครีโอล: avèk
  • โปรตุเกส: avec

ดูเพิ่มแก้ไข

อ่านเพิ่มแก้ไข