ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

apart

  1. แยกออกจากกัน, ห่างจากกัน
  2. แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

วลีแก้ไข

คำประสมแก้ไข