ดูเพิ่ม: Ai, AI, A.I., āi, ái, ǎi, ài, Ái, äi, , , ải, , ʻāʻī, , -ai, -aí, .ai, ʻai, aʻi, ai1, ai2, ai3, และ ai4

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ai

 1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ āi.
 2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ái.
 3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ǎi.
 4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ài.

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ai

 1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あい
 2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ アイ

ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ai

 1. บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ปัจจุบันกาลนิเทศมาลาของ avoir
  J'ai un chien.
  I have a dog.