ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

abscess (พหูพจน์ abscesses)

  1. (นับได้) (พยาธิวิทยา) อาการปวดบวมตามร่างกาย มีหนอง หรือเป็นฝี
  2. (นับได้) หนอง, ฝี

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำที่สัมพันธ์กันแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

abscess (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม abscess, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ es, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ abscessed)

  1. (อกรรมกริยา) เป็นหนอง, เป็นฝี