ดูเพิ่ม: land

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Land ก. (พหูพจน์ Länder หรือ Lande)

  1. ประเทศ
  2. เขต, รัฐ (ที่เป็นหน่วยย่อยของประเทศ)
  3. อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
  4. พื้นดิน, แผ่นดิน

การใช้แก้ไข

รูปพหูพจน์ Lande ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว และอาจพบได้ในงานวรรณกรรม อย่างไรก็ตามเรายังสามารถพบได้ในคำว่า Niederlande ซึ่งหมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด์ในภาษาเยอรมัน

คำเกี่ยวข้องแก้ไข