ดูเพิ่ม: land

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Land แม่แบบ:กลาง (พหูพจน์ Länder หรือ Lande)

  1. ประเทศ
  2. เขต, รัฐ (ที่เป็นหน่วยย่อยของประเทศ)
  3. อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
  4. พื้นดิน, แผ่นดิน

การใช้แก้ไข

รูปพหูพจน์ Lande ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว และอาจพบได้ในงานวรรณกรรม อย่างไรก็ตามเรายังสามารถพบได้ในคำว่า Niederlande ซึ่งหมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด์ในภาษาเยอรมัน

คำเกี่ยวข้องแก้ไข