ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Länder

  1. รูปพหูพจน์ของคำว่า Land (ประเทศ, รัฐ, อสังหาริมทรัพย์/ที่ดิน, พื้นดิน/แผ่นดิน)