ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Ku·wait
  • คำอ่านภาษาไทย: คู เวท

คำวิสามานยนามแก้ไข

การก เอกพจน์

พหูพจน์

ประธาน (das) Kuwait

แสดงความเป็นเจ้าของ (des) Kuwaits

กรรมรอง (dem) Kuwait

กรรมตรง (das) Kuwait

Kuwait กลาง (พหูพจน์ ไม่มี)

  1. ประเทศคูเวต