ภาษาเกาหลีแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

คำศัพท์ซีโน-โคเรียนจาก 辭典 (พจนานุกรม)

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมัน
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง?sajeon
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)?sajeon
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์?sajŏn
ระบบเยล?sacen

คำนามแก้ไข

사전 (sajeon)

  1. พจนานุกรม
    사전-을 찾아보다
    ค้นหาคำในพจนานุกรม

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำศัพท์ซีโน-โคเรียนจาก 事典 (สารานุกรม)

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมัน
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง?sajeon
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)?sajeon
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์?sajŏn
ระบบเยล?sācen

คำนามแก้ไข

사전 (sajeon)

  1. สารานุกรม