ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
えん
ระดับ: S
ひつ > ぴつ
ระดับ: 3
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

鉛筆 (เอ็มปิสึ) (คำลักษณนาม , ฮิระงะนะ えんぴつ, โรมะจิ enpitsu)

  1. ดินสอ