ภาษาจีนแก้ไข

compass; rule
 
imitate; model; norm
imitate; model; norm; pattern
ตัวเต็ม (規模)
ตัวย่อ (规模)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

規模

  1. ขนาด, สัดส่วน

ลูกคำแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 5

ระดับ: 6
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

規模 (คิโบะ) (ฮิระงะนะ きぼ, โรมะจิ kibo)

  1. ขนาด, สัดส่วน

ลูกคำแก้ไข