ภาษาจีน แก้ไข

 
ability; can; may
ability; can; may; capable; energy; able
power; force; strength
ตัวเต็ม (能力)
ตัวย่อ #(能力)

การออกเสียง แก้ไข


คำนาม แก้ไข

能力

  1. ความสามารถ