ภาษาจีนแก้ไข

ox; cow; bull breast; lady; milk
ตัวเต็ม (牛奶)
ตัวย่อ #(牛奶)
anagram 奶牛

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

牛奶

  1. นมวัว
  2. (ห่อยซัน) นมข้น

คำพ้องความแก้ไข

คำประสมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข