ภาษาจีนแก้ไข

 
to change; to alter; to transform; to correct
good
ตัวย่อและตัวเต็ม
(改善)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

改善

 1. ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น
  改善打字速度準確性 [MSC, ตัวเต็ม]
  改善打字速度准确性 [MSC, ตัวย่อ]
  Wǒ xiǎng gǎishàn wǒ de dǎzì sùdù hé zhǔnquèxìng. [พินอิน]
  ฉันอยากปรับปรุงความเร็วและความแม่นยำในการพิมพ์ของฉัน

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 4

ระดับ: 6

改善 (かいぜん)

 1. การปรับปรุง
 2. การทำให้ดีขึ้น