ภาษาจีนแก้ไข

 
(a measure word); to support; to sustain
(a measure word); to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money
 
to grasp; to hold; support
to grasp; to hold; support; manage; direct; maintain
ตัวเต็ม (支持)
ตัวย่อ #(支持)

การออกเสียงแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:nan-pron บรรทัดที่ 511: The region label ' xm' cannot be found. Please see Template:zh-pron#Parameters.

คำกริยาแก้ไข

支持

 1. หนุน, สนับสนุน
  大多數提案支持意見 [MSC, ตัวเต็ม]
  大多数提案支持意见 [MSC, ตัวย่อ]
  Dàduōshù rén duì tí'àn chí zhīchí yìjiàn. [พินอิน]
  คนส่วนใหญ่สนับสนุนข้อเสนอแนะ
 2. ค้ำจุน, ประคับประคอง

คำนามแก้ไข

支持

 1. การหนุน, การสนับสนุน

คำประสมแก้ไข