ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 意見
(ศัพท์นี้ 意见 คือรูป ตัวย่อ ของ 意見)
หมายเหตุ: