ภาษาไทลื้อ แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ᦑᦲᧈ (ที่)

 1. ที่
  ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦝᧆ ᦊᦱᧅᧈᦵᦊᦲᧉ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ
  แปง ที่ แฟด หฺย่ากเหฺยี้ หฺลาย ที่
  สร้างที่ทิ้งขยะหลายที่

คำบุพบท แก้ไข

ᦑᦲᧈ (ที่)

 1. ที่
  ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈᦕᦻ ᦑᦹᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦴᧉᦟᦱᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᧂ
  หฺมู่ โผ่ดผาย ทืก หฺยู่ ที่ เฮีน ลู้ลาด ฃาด พัง
  กลุ่มช่วยเหลือกำลังอยู่ที่เรือนพังทลายเสียหาย

คำกริยาวิเศษณ์ แก้ไข

ᦑᦲᧈ (ที่)

 1. อย่าง, เช่น, เหมือน
  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ
  ที่ หฺนัก
  อย่างรีบด่วน

คำพ้องความ แก้ไข