ภาษาไทลื้อแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃ (ช่อ̂งกาน) (คำลักษณนาม ᦋᦸᧂᧈ)

 1. สถานการณ์
 2. ปัญหา
  ᦶᦎᧆᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ
  แตดแต่ง ช่อ̂งกาน หุนทาง พาย บ้าน ทุ่ง ผีด อาด พาด ยา ทาง ล ไว ไป มา
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)
  ᦌᦱᧉᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉᦢᦱᧃᧉᦆᦻᧉᦷᦃᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂᦍᦱᧂᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦍᦸᧆ ᦅᦳᧃ ᦔᦸᧃ ᦀᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᧅ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦁᦸᧄᧉ ᦟᦸᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦔᦸᧄᧉ ᦐᦽᧈ ᦛᦱᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ
  ซ้าแชด ช่อ̂งกาน ฅ้ายบ้านฅ้ายโฃ่ง เมีงยางเจี่น พ่อ̂ โต ยอ̂ด คุน ปอ̂น อ้าย คุน ดี เพี่น ฮัก นาง เฮิย แม่ โต หฺล้า อ้̱อ̂ม ล้อ̂ม หฺมาก ฃาม ป้อ̂ม โหฺน่ย หฺวาน ชาย เฮิย
  (กรุณาเพิ่มคำแปลของวลีหรือประโยคตัวอย่างนี้)