ภาษาคำตี้

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ၵ︀ဲ (transliteration needed)

  1. ไข่