ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

ကီ (กอ̂)

  1. ยาก