ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

แก้ไข

คำคุณศัพท์

แก้ไข

ကီ (กอ̂)

  1. ยาก