ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ကီး (กอ̂³)

  1. เกาะ (แผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ)