ภาษาพม่าแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

သုခ (สุข)

  1. สุข