ภาษาพม่าแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ဗလ (พล)

  1. พล