เปิดเมนูหลัก

ภาษาพม่าแก้ไข

คำนามแก้ไข

တိရစ္ဆာန် (ติรจฺฉาน์)

  1. สัตว์, เดรัจฉาน