ภาษาลาวแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ສໍ (สํ)

  1. ดินสอ