ภาษาลาวแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำบุพบทแก้ไข

ສູ່ (สู่)

  1. สู่