ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • โกฺลน

คำนามแก้ไข

โกลน

  1. ห่วงสำหรับสอดเท้าเวลาขึ้นม้าหรือขี่ม้า
  2. ไม้ท่อนกลม ๆ ที่วางเป็นระยะ ๆ เพื่อลากของหนัก

คำกริยาแก้ไข

โกลน

  1. เกลาไว้, ทำเป็นรูปไว้เลา

คำเกี่ยวข้องแก้ไข