ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เว้น-วัก

คำกริยาแก้ไข

เว้นวรรค

  1. เว้นช่วงของคำ ข้อความ หรือประโยคเป็นระยะ