เรือนฝากระดาน

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เรือน +‎ ฝากระดาน

การออกเสียงแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua: Please replace กร in the respelling with กฺร.

คำนามแก้ไข

เรือนฝากระดาน

  1. เรือนเครื่องสับ