ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ฝา +‎ กระดาน

การออกเสียงแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua: Please replace กร in the respelling with กฺร.

คำนามแก้ไข

ฝากระดาน

  1. เรียกเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง ว่า เรือนฝากระดาน