เถาวัลย์เขียว

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

เถาวัลย์เขียว

  1. (สุภาพ, ราชา) เถาย่านาง