ภาษาไทย

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำวิเศษณ์

แก้ไข

เก้อเขิน

  1. อาการที่วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอาย