ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

เกลือยูเรต

  1. (เคมี) เกลือของกรดยูริก

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข