ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

เกลือ +‎ กรด; แปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ acid salt

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

เกลือกรด

  1. (เคมี) เกลือที่เกิดขึ้นโดยธาตุไฮโดรเจนชนิดที่แปรสภาพเป็นไอออนได้ ซึ่งมีอยู่ในโมเลกุลของกรด ถูกโลหะหรือหมู่ธาตุที่เทียบเท่าโลหะเข้ามาแทนที่ไม่หมด เช่น โซเดียมไฮโดรเจนซัลเฟต (NaHSO4)

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข