ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ความหมาย: สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น, ในไทยมักหมายถึงวัดของศาสนาพุทธ แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข
คำจ่ากลุ่ม แก้ไข
คำลูกกลุ่ม แก้ไข
คำส่วนย่อย แก้ไข
ดูเพิ่ม แก้ไข