หวานเป็นลมขมเป็นยา

(เปลี่ยนทางจาก หวานเป็นลม ขมเป็นยา)

ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • หวาน-เป็น-ลม-ขม-เป็น-ยา

คำนาม แก้ไข

หวานเป็นลมขมเป็นยา

  1. (สำนวน) คำชมมักทำให้ลืมตัวขาดสติ แต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด

คำเกี่ยวข้อง แก้ไข